Metin Tercümeleri
  Sözlü Tercümeler
  Tercüme Hizmetleri
 Web Tercümesi
 Marketing Danışmanlığı
 Refakat Hizmetleri

DAS - Akademie' nin yapmış olduğu araştırmalar göstermektedir ki, pazarlama faaliyetlerinde kullanılan broşür, katalog, kitapçık vb. materyallerin tercümesinde kullanılan sözcükler, sözlük anlamları düşünülerek çevrilmekte; ancak bu materyallerin kullanılması ile hedeflenen amaçlar ve verilmek istenen mesajlar göz ardı edilmektedir. Metnin ruhunun tam olarak yansıtılamaması diye tabir edebileceğimiz bu durum ise, tercüme yaptıran kişilerin pazarlama hedeflerine olumlu katkı yapmaktan ziyade, kendilerine zarar vermekte, hatta bazen düzeltilmesi imkansız sonuçlar doğurmaktadır.

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, tercümeye konu olan her iki dilin de anadil seviyesinde bilinmesi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerdeki toplumsal yapının yakından tanınması, örf ve adetlerin benimsenmiş olması, o ülkelerdeki iş hayatının özelliklerinin tanınması ve hedeflenen pazarın beğenilerinin tam olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Kısaca denilebilir ki; tercümeyi üstlenen kişinin söz konusu pazarda başarıya ulaşmak için gereken reçeteyi iyi bilmesi gerekmektedir.

İşte DAS - Akademie, uzmanlık isteyen bu alanda, özellikle yurtdışı bağlantıları olan firmaların mutlaka yararlanmaları gereken, marketing (pazarlama) danışmanlığı hizmetini sunmaktadır.

 marketing danışmanlığı hizmetlerimizi görmek için tıklayınız...